Xphone.cz

Základní shrnutí služeb

Telefonní linka

Kompletní náhrada běžné telefonní linky nebo linky ISDN2. Vhodné pro jednotlivce, živnostníky a menší společnosti. U zákazníka je služba zakončena buď v telefonním adaptéru do kterého je připojen klasický telefon, fax, případně původní telefonní ústředna nebo přímo IP telefonem, který je připojený přímo do IP sítě a nabízí největší rozsah služeb a nejlepší kvalitu zvuku.

Připojení telefonní ústředny

Vhodné pro střední a větší firmy, kde je instalována vlastní telefonní ústředna. Zakončení služby je v tomto případě realizováno buď větším počtem analogových linek, nebo linkami ISDN2 a ISDN30. Pro tyto potřeby dodáváme příslušné adaptéry, které se připojí k síti Internet a zajistí požadované rozhraní.

Systémy IVR

Systémy pro automatické poskytování informací zákazníkům, ve kterých se zákazník pohybuje pomocí tónové volby, případně je ovládá hlasem. Tyto systémy jsou vytvářeny pro zákazníka na klíč a respektují jeho individuální potřeby. Hlavními rysy systému je inteligence zpracování hovorů (např. rozdělením volajících do skupin), vysoká efektivnost systému (úspora času zaměstnanců) a široká variabilita celého řešení. Nabízíme komplexní služby - tj. včetně konzultace funkcí celého systému, nahrání hlášek ve studiu profesionálními hlasy i v různých jazycích a implementační podporu.

Systémy Call-Center

Systémy pro call-centra zajišťují inteligentní distribuci převážně příchozích volání mezi definované skupiny operátorů. Rozložení hovorů je možné určit na základě několika možných parametrů (čísla volajících, priority volajících, seskupení do kampaní, priority kampaní, stav systému a služeb, doba volání, lokality volajících). Systém je implementován dle individuálních potřeb zákazníka a dokáže pokrýt široký rozsah použitelnosti této služby, od 2 do několika stovek operátorů.

Barevné linky

Nabízíme možnost přidělení tzv. "barevné linky". Např. zelená linka umožní Vašim zákazníkům a obchodním partnerům, aby se s Vámi spojili zdarma. Modrá a bílá linka Vám zajistí celorepublikově dosažitelné číslo, které bude směrováno dle Vámi definovaných pravidel. Duhová linka Vám umožní získat od volajících úhradu za služby, které poskytnete na těchto linkách (např. konzultační služby, právní pomoc, atd.).

Copyright © 2005-2022 RPNET s.r.o.